Registrácia dopravcu
Stauinfonazion - Deutschland
Firma:

Ulica:

Mesto:

PSČ:

IČO:
*

*

*

*Typ vozidla:                 počet ks:    počet EP:   objem:
tel.č.:

fax.č.:

e-mail:

web:

kont. osoba:
Špecializácia
na krajiny:
(uveďte MPZ štátov)
Registrujem sa ako: