Objednávka prepravy:
PRÍKAZCA/ZADÁVATEĽ

Firma:

Ulica:

Mesto:

PSČ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Poznámky k fakturácii:
Nakládka:

Názov firmy:

Ulica:

Mesto:

Štát:                                        PSČ:

Dátum nakládky:

Čas nakládky:
tel.č.:

fax.č.:

e-mail:

web:

kont. osoba:

platca DPH:
Popis tovaru:
počet paliet, rozmery, objem, hmotnosť
Poznámky k preprave:
Cena za prepravu:
Vykládka:

Názov firmy:

Ulica:

Mesto:

Štát:                                        PSČ:

Dátum vykládky:

Čas vykládky:
Popis tovaru:
počet paliet, rozmery, objem, hmotnosť